arrow_drop_up arrow_drop_down

Training Lean Six Sigma

 Onze visie op Lean Six Sigma voor zorg, dienstverlening en de publieke sector

Om leren en ontwikkelen in een organisatie te bevorderen bieden wij in company trainingen Lean Six Sigma op green belt niveau aan voor medewerkers en maanagers die werkzaam zijn in de zorg, de dienstverlening en de publieke sector. Wanneer gesproken wordt over Lean Six Sigma, dan is dat veelal een verbeteraanpak die voornamelijk bestaat uit een Six Sigmabenadering, met daarin een aantal Lean elementen. RONT draait dit om: Wij benaderen Lean Six Sigma vanuit de Lean filosofie, met daarin een aantal Six Sigma elementen. Wij richten ons daarmee vooral op continu verbeteren en op beïnvloeding van houding en gedrag van medewerkers.

Wat kunnen we je leren?

Training LSS Greenbelt alleen theorie

In deze training wordt in 4 dagen de LSS theorie behandeld en geoefend middels een interactief programma en veel praktijkvoorbeelden. De projectstructuur van Six Sigma (de DMAIC) wordt als leidraad gehanteerd. Lean en Six Sigma onderwerpen komen evenredig en in een duidelijke samenhang aan bod; statistiek wordt in basale vorm behandeld. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en voor bespreking van toepassingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie. Tussen de trainingsdagen door zijn er kleine huiswerkopdrachten die maximaal 8 uur de tijd kosten. De training wordt afgesloten met een kennistoets. Als de kennistoets met een voldoende is afgesloten krijgt de deelnemer een certificaat van deelname. Hij is daarmee nog geen Greenbelt maar heeft wel het vereiste kennisniveau.

Training LSS Greenbelt theorie en projectrealisatie

Deze training bestaat uit de vierdaagse theorie-training maar wordt aangevuld met 2 projectdagen en 1,5 dag individuele coaching door een Blackbelt op een zelf uit te voeren Green Belt-project binnen de eigen- of desgewenst een andere organisatie. De coachingsperiode wordt afgesloten met een projectpresentatie van het door de deelnemer afgeronde Green Belt Project. Bij goedkeuring van dit project krijgt de deelnemer een praktijkcertificaat en mag hij zich volwaardig Greenbelt noemen 

Alleen praktijkbegeleiding bij projectrealisatie

Een deelnemer die tijdens of enige tijd na afloop van de vierdaagse theorie-training besluit om alsnog een project te gaan doen, kan hiervoor eveneens begeleiding krijgen. Evenals bij de theorietraining met projectrealisatie wordt de coachingsperiode afgesloten met een projectpresentatie van het afgeronde Green belt Project. Bij goedkeuring van het project krijgt de deelnemer een praktijkcertificaat en mag hij zich ( alsnog) volwaardig Greenbelt noemen

mr. P.L.J.(Paul) van Tiel

Blackbelt Lean en Senior adviseur

De LSS Greenbelt training wordt verzorgd door  

Cursisten die in het verleden deelnamen aan de Green Belt training werkten onder meer bij

 UWV, Kamer van Koophandel, Leger des Heils, Algemene Rekenkamer, ABC Onderwijsadviseurs, Accordis, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Gemeente Stein, Hogeschool Windesheim, Stichting Palet, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rabobank, Provincie Gelderland, Radboud Universiteit, REOS, RET, Woonbron, Universiteit van Amsterdam, ROC Eindhoven, NVWA, Raedelijn.

Eerstvolgende Greenbelt trainingen

Voorjaar 2019

Data theorie: 

9 september, 10 september, 23 september en 8 oktober 2019


Data praktijk: 

4 november en 3 december 2019

Kosten alleen theorie: € 2.250,-

Kosten theorie en praktijk: € 4.750,- 

Kosten zijn vrijgesteld van btw en inclusief cursusmateriaal en koffie/thee/lunch. 


De trainingen worden gegeven in de Meeting Partner in Utrecht (Churchillaan 11, 3527 BG) en lesdagen duren van 9.00 tot 16.30. 

Najaar 2019

Start januari 2020
Data n.t.b.

Kosten alleen theorie: € 2.250,-

Kosten theorie en praktijk: € 4.750,-

Kosten zijn vrijgesteld van btw en inclusief cursusmateriaal en koffie/thee/lunch.


De trainingen worden gegeven in de Meeting Partner in Utrecht (Churchillaan 11, 3527 BG) en lesdagen duren van 9.00 tot 16.30. 

Reacties van deelnemers

Deelnemer Leger de Heils

'Een goede opleiding die je leert dat een goede theorie makkelijk te doorgronden en in de praktijk toepasbaar is.'

Deelnemer Kamer van Koophandel

'De combinatie van theorie en praktijkopdracht maken de opleiding interessant voor organisaties die echt willen veranderen.’

Deelnemer Radeleijn

‘RONT biedt theoretische kennis en praktische instrumenten om de filosofie van Lean en Six Sigma te vertalen naar de eigen praktijk en zo procesverbetering te realiseren.’

Deelnemer Genzyme Europe BV

Ik vond het een evenwichtige training met een meerwaarde door de praktijkvoorbeelden uit de zorg en dienstverlening

Meer informatie over onze (incompany) LSS Greenbelt training?

Direct inschrijven?

Ik meld me aan voor de Training Lean Six Sigma Greenbelt

Ik ga akkoord met de opleidingsvoorwaarden van RONT Management Consultants.
Subscribe
Unsubscribe
Door je aanvraag word je ook toegevoegd aan onze ‘nieuwsbrieflijst’ met tips en inspiratie over Lean Six Sigma. Deze ontvang je maximaal 1x per jaar. Je kan je altijd eenvoudig afmelden.