arrow_drop_up arrow_drop_down

Training Lean Auditen

Voor ervaren én startende auditoren

Lean Auditen: een zelfevaluatie langs de lat van Lean management

Waarom Lean auditen?

Meer efficiency

Hoe efficiënt en effectief zijn de processen in uw organisatie ingericht? Hoeveel ruimte zit er in de processen om deze te versnellen? Wat zou u kunnen doen om fouten en variatie in deze processen te reduceren? Hoe kunt u een betere kwaliteit te leveren met minder inspanning? 

Met de training Lean Auditen leert u deze mogelijkheden te onderzoeken en krijgt u als auditor inzicht in de concrete verbetermogelijkheden binnen uw organisatie.

De Lean Auditen combineert principes vanuit de Lean managementfilosofie met intern auditen. De audit richt zich op twee kernthema’s van de bedrijfsvoering:

> de effectiviteit van de organisatie en

> de aanwezige verbetercultuur>

Leer adviseren

De Lean auditor is naast onderzoeker ook adviseur en gebruikt verschillende auditinstrumenten om tot de bron van procesanalyse te komen.

Na de training u als auditor zelfstandig een Lean Audit uitvoeren. Dit houdt in:

> dat u Processen kunt analyseren vanuit de ‘Lean-bril’

> dat u waardebepalingen kunt uitvoeren voor bedrijfsactiviteiten

> dat u verspillingen in processen zichtbaar maken

> dat u feitelijke informatie visualiseren door middel van grafieken en overzichten als onderdeel van de Lean auditrapportage

> dat u concrete bevindingen kunt formuleren t.a.v. de terugkoppeling naar het management

Voor wie bedoeld?

De training Lean Auditen is bedoeld voor zowel ervaren als startende interne auditoren. Voor de ervaren auditor is Lean Auditen een nieuwe vaardigheid in het doorlichten van processen. Voor de onervaren auditor is deze training een mogelijkheid om kennis te maken met principes van Lean management en vanuit deze bril een audit uit te voeren. Mocht u al eerder een training Lean management hebben gevolgd (Yellow, Green of Black belt), dan kunt u trainingsdag 1 achterwege laten en kiezen voor een tweedaagse training. Hoe is de training opgebouwd?

Drie trainingsdagen

De training Lean Auditen beslaat drie werkdagen: twee trainingsdagen die zo mogelijk aansluitend worden gegeven en een terugkomdag na ongeveer drie weken.

Onderwerpen eerste trainingsdag

Op de eerste trainingsdag wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp Lean Management. De lean principes worden behandeld en de vijf stappen van Lean. De presentaties worden ondersteund door oefeningen en filmpjes en mogen te allen tijde worden onderbroken voor een dialoog met de deelnemers.

Onderwerpen tweede trainingsdag

Op de tweede trainingsdag komt de audit zelf aan de orde. Uitgelegd wordt wat een audit inhoudt en - met name - wat specifiek is aan een Lean audit. Ook wordt uiteengezet welke twee typen Lean audit er zijn en wanneer welk type wordt ingezet. Daarnaast wordt ingegaan op de specifieke rol die de Lean Auditor heeft, namelijk die van procesbegeleider en interviewer.

Oefenen met een eerste audit

Na de tweede trainingsdag is een pauze van ongeveer drie weken waarin het de bedoeling is dat de deelnemers, desgewenst in tweetallen, een audit type 1 afnemen. Dat is een audit die zich met name richt op de procesinrichting en de vraag welke verspillingen in het proces aanwezig blijken te zijn. Van deze audit dienen de auditors-in-spe een auditrapport te maken. 

Presenteren op dag 3

op de terugkomdag presenteren de deelnemers hun auditrapportdesgewenst in aanwezigheid van de procesverantwoordelijken bij wie de audit is afgenomen.De auditresultaten moeten immers met de procesverantwoordelijke gedeeld worden om ook tot daadwerkelijke verbetering van processen te kunnen komen. Op de terugkomdag wordt ook een nieuwe vorm van auditen gepresenteerd die RONT MC heeft ontwikkeld: Dat is de Lean transformatiescan. Deze kan op enig moment worden ingezet om te beoordelen aan welke aspecten de Lean transformatie het management van de organisatie aandacht dient te besteden als zij volledig vanuit de Lean-filosofie wil gaan werken.

mr. P.L.J.(Paul) van Tiel

De training Lean auditen wordt verzorgd door  

Cursisten die in het verleden deelnamen aan de Training Lean Auditen 

werkten onder meer bij

Pharma Partners, Careyn, UMC Groningen,Tele 2, UWV, Haag Wonen, Avans Hogeschool, Kompaan en de Bocht (nu Sterk Huis), Flevo ziekenhuis

Training volgen?

Ik meld me aan voor de Training Lean Auditen

Ik ga akkoord met de opleidingsvoorwaarden van RONT Management Consultants.
Subscribe
Unsubscribe
Door je aanvraag word je ook toegevoegd aan onze ‘nieuwsbrieflijst’ met tips en inspiratie over Vernieuwend Auditen. Deze ontvang je gemiddeld 2x per jaar. Je kan je altijd eenvoudig afmelden.