arrow_drop_up arrow_drop_down

Passende Interventies

Samen op weg naar procesverbetering

Wat is onze aanpak?

Wanneer uit de FRAM-analyse blijkt wat de belangrijkste aandachtspunten in het proces zijn, kunnen gerichte verbeterinitiatieven bedacht worden om het proces veerkrachtiger te maken. Wij bieden procesinterventies op maat, die aansluiten bij zowel de praktijk op de werkvloer als de keuzes van de organisatie. Passende interventies, die u écht verder helpen.

Onze aanpak vanuit vier invalshoeken

Rolduidelijkheid

Duidelijkheid in taakverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zorgt voor heldere processen.


Onze TVB-methode kan helpen rolduidelijkheid in uw proces te verhogen.

Samenwerking

Een veerkrachtig proces vraagt om een continue dialoog. Samenwerking en afstemming tussen betrokken professionals, klanten/clienten en partners zó vormgeven dat een ieder hier zijn voordeel mee kan doen, dat is het ultieme doel.


RONT verzorgt teamtrainingen op maat om de samenwerking in uw team te versterken. Daarnaast bieden wij gerichte tools aan zoals de Buitenspiegel.


Efficiëntie

Efficiënte processen dragen bij aan goede resultaten tegen lagere kosten. Een efficiënt proces is een gestroomlijnd proces, afgestemd op de wens van de klant en waaruit verspillingen geëlimineerd zijn.


Met de inzet van onder meer Lean-tools helpen wij u met het stroomlijnen van processen en het vergroten van de efficiëntie.
Kwaliteit & Veiligheid

Kwalitatief goede en veilige processen vragen om een veerkrachtig kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Effectief risicomanagement, structurele monitoring (bijv. audits), praktisch haalbare protocollen en werkwijzen, en implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem vormen belangrijke onderdelen.


Wij begeleiden onder meer HKZ- en ISO-certificeringstrajecten van A tot Z en helpen u graag bij het opzetten en invoeren van een effectief kwaliteitsysteem. Daarnaast bieden wij verschillende audittrainingen en een training Kijk op Kwaliteit. Dit alles vanuit een veerkrachtig oogpunt. 

Onze procesinterventies op een rij

TVB

Helderheid in Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden is essentieel om een proces en organisatie goed te laten functioneren.
 

Leiderschap

Veerkrachtig organiseren vraagt om effectief en doelgericht leiderschap.Buitenspiegel

Evalueren van concrete casuïstiek met cliënten, collega's en partners. Om te leren van ervaringen en steeds beter te zorgen dat je als team doet wat er gedaan moet worden. 

Vernieuwend auditen

Meer rendement met vernieuwende auditvormen. Met Waarderend Auditen, Lean Auditen en Risk Based Auditen worden interne audits weer inspirerend en dragen ze bij aan het realiseren van verbeteringen in uw organisaties. 

Kwaliteitsmanagement

Implementatie van een kwaliteitssysteem, wij begeleiden u van A tot Z. Daarnaast bieden wij de training Kijk op Kwaliteit, waarin uw perspectief op kwaliteit centraal staat.

Lean werken

Lean tools gericht inzetten voor het stroomlijnen van processen en het elimineren van verspillingen.Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact met ons op!