arrow_drop_up arrow_drop_down

Leergang Kijk op Kwaliteit 2.0 (KoK)

Wat is uw perspectief op kwaliteit? 

Wat is op dit moment uw perspectief op kwaliteit? Is kwaliteit voor u: een goed product, een goed lopende organisatie en/of een organisatie die veel inspanning verricht op continu verbeteren? 

Over de leergang

Werkwijze

De leergang wordt verzorgd door consultants en gastsprekers: mensen uit de praktijk met een eigen bijzondere kijk op kwaliteit. Naast het delen van nieuwe achtergronden, wisselt u praktijkervaringen uit. De leergang Kijk op Kwaliteit 2.0 kent een sterk dynamisch en waarderend karakter. Daarnaast levert het u direct iets op: een ‘vernieuwingsplan’ voor uw eigen organisatie(onderdeel). De inhoud van de leergang vormt een goed evenwicht tussen het verwerven van kennis en inzicht en het vergroten van praktische vaardigheden die u direct kunt toepassen in uw eigen werk.

U krijgt

•Kennis over en inzicht in ‘nieuwe bewegingen in de kwaliteitskunde’. Kwaliteit wordt belicht vanuit verschillende perspectieven.

•Inrichtingsperspectief: de inrichting van de organisatie, de afbakening van haar rol en de verbinding met andere actoren en instituties.

•Beleidsperspectief: het proces van beleidsvorming en de wijze waarop beleidsvorming bepalend is voor de kwaliteit van producten en diensten.

•Beheersingsperspectief: de beheersing van processen, prestaties en vaardigheden en over de manier waarop kwaliteit wordt geborgd door standaardisatie.

•Ontwikkelingsperspectief: de manier waarop het proces van innovatie en van continu verbeteren wordt ingebed in de organisatie.

•Samenwerkingsperspectief: de manier waarop intermenselijke relaties een rol spelen in de zorg voor kwaliteit en de manier waarop deze relaties worden onderhouden en verbeterd.

Voor wie

Teammanagers en kwaliteitsfunctionarissen die samen met medewerkers werken aan een kwalitatief betere organisatie en op zoek zijn naar nieuwe perspectieven.

drs. G.A.A. (Margreet) Groen

De Leergang Kijk op Kwaliteit 2.0 wordt verzorgd door Margreet Groen

Wil je meer informatie