arrow_drop_up arrow_drop_down

Kwaliteitsmanagement

Certificeringstrajecten 

Certificeringstrajecten

• ISO

• PREZO

• HKZ

• INK

We begeleiden deze trajecten van A tot Z. Alleen doen we dit niet, zoals de naam wellicht doet suggereren, om uw organisatie aan een papiertje (certificaat) te helpen. We doen dit om ervoor te zorgen dat uw organisatie begrijpt wat het voor u kan betekenen, deze meerwaarde ook ervaart en uiteindelijk zelf een effectief kwaliteitssysteem kan onderhouden en verbeteren. Een kwaliteitssysteem dat niet is verworden tot een dik kwaliteitshandboek (lees: papieren tijger), maar een kwaliteitssysteem dat helpt bij het verwezenlijken van uw (maatschappelijke) opgave en medewerkers ondersteunt en stimuleert om kansen te grijpen en voortdurend verbeteringen te realiseren.

Het nieuwe kwaliteitsmanagement is niet meer alleen gericht op onderhouden en beheersen (compliance), maar is daarnaast vooral gericht op leren en continu verbeteren. De nieuwe ISO 9001:2015-norm is daar een mooi voorbeeld van. Deze visie omarmen wij en dragen wij in onze begeleiding van dergelijke trajecten en trainingen met passie uit.

RONT Management Consultants heeft ruimte ervaring in het begeleiden organisaties bij het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen en verzorgt daar ook maatwerk trainingen in.

Training Kijk op Kwaliteit (KOK 2.0)

Kijk op Kwaliteit 2.0 geeft

Meer kennis over en inzicht in ‘nieuwe bewegingen in de kwaliteitskunde’.  

> Aandachtspunten bij de inrichting van de organisatie: de afbakening van haar rol en de verbinding met andere actoren en instituties.

> Zicht op het proces van beleidsvorming en de wijze waarop beleidsvorming bepalend is voor de kwaliteit van producten en diensten.

> Zicht op nut en effect van de beheersing van processen, prestaties en vaardigheden en op de manier waarop kwaliteit kan worden geborgd door standaardisatie.

> Zicht op verschillende wijzen waarop waarop het proces van innovatie en van continu verbeteren kan worden ingebed in de organisatie.

> Een beeld van de manier waarop intermenselijke relaties een rol spelen in de zorg voor kwaliteit en de manier waarop deze relaties worden onderhouden en verbeterd.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Margreet Groen