Page content

Wat zijn de vijf stappen van de AI veranderaanpak?

De veranderaanpak van Appreciative Inquiry omvat vijf stappen die, indien zij doorlopen zijn, een succesvolle verandering mogelijk maken:

  1. DEFINITION: in deze stap wordt het onderwerp van de verandering geformuleerd zodat alle betrokkenen weten wat vormgegeven moet gaan worden.
  2. DISCOVERY: in deze stap gaan de betrokkenen  samen op zoek naar ‘het beste dat er is’. In interviews beschrijven zij zo gedetailleerd mogelijk hoe hun positieve ervaringen en meest succesvolle momenten met het gekozen onderwerp eruit zagen (bijv. optimale ervaren dienstverlening). Uit de interview gegevens wordt een rode draad afgeleid van relevante ervaringen en inzichten ten aanzien van het verleden, heden en toekomst van de organisatie.
  3. DREAM: in deze stap stellen de betrokkenen zich voor ‘wat zou kunnen zijn’. Met de kennis over het verleden en heden wordt de ideale toekomst gevisualiseerd. Resultaat is een uitdagende visie waarin de toekomstdroom wordt verwoord.
  4. DESIGN: in deze stap gaan de betrokkenen met elkaar in dialoog over ‘wat er zou moeten zijn’. Gekeken wordt hoe de toekomstdroom gerealiseerd kan worden en welke organisatorische en relationele elementen hiervoor nodig zijn.
  5. DELIVERY: Deze laatste stap gaat om het vaststellen en invoeren van ‘wat er zal zijn’. In deze fase van het proces wordt de realisatie van de visie verder vormgegeven. Bepaald wordt hoe men het gaat aanpakken. Vervolgens worden de acties uitgevoerd. Vernieuwend is, dat bij het werken aan acties niet zozeer gekeken wordt naar bij wiens functie de actie past, maar naar wie gepassioneerd is om de desbetreffende actie vorm te geven. Aldus komt een plan van aanpak tot stand op basis van dialoog dat wordt uitgevoerd op basis van ieders kracht.

In het Nederlands zijn deze vijf stappen vertaald naar de ‘5 V’s’: verwoorden, verdiepen, verbeelden, vormgeven en verwezenlijken.

Comment Section

0 reacties op “Wat zijn de vijf stappen van de AI veranderaanpak?

Plaats een reactie


*