Page content

Wat is veerkrachtig organiseren?

Van organisaties wordt vandaag de dag verwacht dat ze flexibel en weerbaar zijn. Flexibel om zich aan de dynamiek van alledag aan te passen; weerbaar om de stormen van de veranderende tijd het hoofd te bieden. Met andere woorden, ze moeten veerkrachtig kunnen organiseren! Dat klinkt natuurlijk mooi, maar wat houdt dit concreet in? Veerkracht wordt gedefinieerd als het vermogen om om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en stress. Dit betekent dat een veerkrachtige organisatie in staat moet zijn om soepel in te spelen op vele verschillende situaties en tegelijkertijd te zorgen voor borging van de kwaliteit en beheersing van de belangrijkste risico’s. Een veerkrachtige organisatie doet een appèl op de professionaliteit van zijn medewerkers. Zij moeten immers in elk proces en elke situatie kunnen reageren op voorliggende vragen en omstandigheden. Veerkrachtige organisaties volstaan dan ook niet met het dichttimmeren van processen, maar bieden professionals de ruimte voor voortdurende dialoog over samenwerking. Dát is modern procesmanagement. Veerkrachtig organiseren betekent steeds opnieuw keuzes maken; in ieder proces nagaan hoeveel beheersing er nodig is en welke beheersmaatregelen het meest passend zijn. Steeds weer zoeken naar de juiste mix van hanteren van vaste routines, van investeren in opleiden én van ruimte bieden aan creativiteit en improvisatie.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Veerkrachtig organiseren?

  1. FLEXIBEL/AANPASSINGSVERMOGEN: bereid en met voldoende capaciteit omgaan met- en zich aanpassen aan onverwachte/veranderende omstandigheden
  2. INTEGRAAL: uitgaand van het geheel, met aandacht voor verschillende organisatie/proces onderdelen en samenhang en afstemming tussen betrokken stakeholders
  3. ROBUUST: krachtig, sterk, bestand tegen ‘een stootje’. Gericht op gebruik maken en versterken van aanwezige krachten
  4. PROACTIEF: met een actieve houding de veranderende omstandigheden tegemoet treden
  5. EIGEN REGIE: succesvol de regie houdend, het heft in eigen handen houdend
  6. REFLECTIEF: het eigen functioneren beschouwend
  7. VINDINGRIJK/CREATIEF: met durf om soms af te wijken van gebaande paden om het gewenst doel te bereiken
  8. RESPONSIEF: met acceptatie van variatie en verandering en met gebruikmaking hiervan om het proces zich te laten ontwikkelen (in tegenstelling tot het volledig willen controleren en standaardiseren met minimalisatie van variatie en verandering)

Het omarmen van veerkrachtig organiseren maakt organisaties wendbaar en weerbaar, en draagt bij aan hun toekomstgerichtheid én toekomstbestendigheid. Vanuit RONT werken wij met FRAMWORKS aan veerkrachtige processen en organisaties: wij doen wat werkt!

 

 

Comment Section

0 reacties op “Wat is veerkrachtig organiseren?

Plaats een reactie


*