Page content

Wat is procesmanagement?

Procesmanagement verwijst naar het beheerst laten verlopen van (organisatie)processen. Bekeken vanuit de optiek van organisatie-inrichting ziet procesmanagement zowel op het richten als het inrichten en het verrichten van de organisatie. Op elk van deze organisatieniveaus, van strategisch, naar tactisch en tot slot operationeel niveau dienen de processen van de organisatie te worden beheerst. Dat is niet alleen de taak van het management, Naar onze opvatting is dat een taak die iedere professional binnen een organisatie aangaat, en waaraan dus iedereen zijn steentje bij zou moeten dragen.

Een beheerst proces doorloopt de volledige ‘Plan-Do-Check-Act (PDCA-) cyclus. Concreet houdt dit in dat je voor je met een activiteit als onderdeel van een proces aanvangt, nadenkt over wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen (je plant je werk). Vervolgens ga je aan de slag (je doet wat je moet doen). Op enig moment overzie je of je met je werk bereikt hebt wat je had willen bereiken (je checkt je werk). Als dat niet geheel voldoet aan wat je verwacht had, stel je je verwachtingen bij of je gaat anders te werk (je analyseert en stelt bij). Op enig moment is procesmanagement in organisaties losgekoppeld van degenen die het werk uitvoerden en werd het een taak van de manager. Alleen de ‘Do’ bleef voor de werkvloer over. In het kader van zelforganisatie komt procesmanagement inmiddels weer daar waar het hoort: bij elke medewerker die daarmee eigenaarschap kan tonen over zijn eigen werk. Met FRAMWORKS maken wij inzichtelijk hoe processen in de dagelijkse praktijk op de werkvloer worden uitgevoerd, waarmee een basis wordt gelegd voor de inzet van gerichte verbeterinitiatieven, passend bij en haalbaar op de werkvloer. FRAMWORKS help om samen te werken aan effectief procesmanagement!

Comment Section

0 reacties op “Wat is procesmanagement?

Plaats een reactie


*