Page content

Wat is Lean werken?

Als we merken dat een activiteit, een proces of een systeem van samenhangende processen niet het gewenste resultaat oplevert ( klanten zijn niet tevreden; doorlooptijden worden niet gehaald; proceskosten zijn hoog in vergelijking met die van de concurrentie, kortom ‘het loopt niet lekker’) dan helpt Lean werken om op een gestructureerde manier tot procesverbetering te komen. Daartoe doorlopen we 5 stappen die hieronder zijn weergegeven,

Bij de toepassing van FRAMWORKS is van belang dat de bij het proces betrokken medewerkers zo veel mogelijk kunnen bijdragen aan de waarderende Proces Analyse door input leveren voor de FRAM-tekening en mee denken bij de analyse en de daarop volgende verbeteractiviteiten. Dat bevordert het eigenaarschap over het proces en draagt bij aan een zo groot mogelijk draagvlak voor gekozen veranderingen of verbeteringen.

Bij het proces van analyse en verbetering gebruiken we  de verschillende instrumenten die de Lean Toolkit bevat. Zo kan een pareto -analyse worden ingezet om de meest voorkomende foutoorzaken te identificeren of een Ishikawa analyse om een beter inzicht te krijgen in de oorzaak of oorzaken van een probleem. Maar kan ook een Failure Mode and Effect Analysis worden ingezet om de ernst en het effect van bepaalde problemen te kunnen wegen. Alles met de bedoeling beslissingen over verbeteren zo veel mogelijk te baseren op feiten en om steeds de grondoorzaken te achterhalen.

De 5 stappen van Lean zijn:

Stap 1: We brengen in kaart wie de klant/afnemer is van het proces en wat deze werkelijk wil hebben ( klantwens)

Stap 2: We brengen het proces met Waarderende Procesanalyse in kaart en kijken naar eventuele verspillingen en andere opvallende zaken

Stap 3: Op basis van de analyse elimineren we niet-waarde toevoegende stappen in het proces en kijken of een andere inrichting van activiteiten of handelingen bijdraagt aan een meer efficiënte werkwijze

Stap 4: We kijken vervolgens hoe we het proces in flow kunnen brengen met minimale wachttijd en voorraad vorming

Stap 5: Tot slot borgen we de aangepaste werkwijze door middel van een werkbeschrijving, instructie of protocol.

Comment Section

0 reacties op “Wat is Lean werken?

Plaats een reactie


*