Page content

Wat is een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden sessie (TVB-sessie)?

TVB staat voor Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden. Het komt regelmatig voor dat  processen op afdelingen of in- en tussen organisaties stroef verlopen doordat te veel bevoegdheden bij te weinig personen liggen. Dat leidt dan vaak tot stroperigheid in de besluitvorming.  Ook komt het voor dat bevoegdheden bij meerdere personen liggen en elkaar overlappen. Daardoor worden dingen dubbel gedaan of juist nagelaten in de veronderstelling dat de ander die zou oppakken. Als de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet helder is kunnen de resultaten van de organisatie onder druk kunnen komen te staan.

Als bij voorbeeld bij een FRAM-analyse naar voren komt dat de taken en verantwoordelijkhedenverdeling in een proces onhelder is dan is het houden van een TVB sessie vaak een goede interventie. In een TVB sessie wordt door alle bij het proces betrokken partijen een TVB-verdeling gemaakt op basis van consensus. In een open gedachtewisseling kijken we samen naar de processtappen, de beoogde uitkomsten van een proces. We benoemen de punten waarop er onduidelijkheid is over de bevoegdheden en maken daarover heldere afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde TVB-matrix.

De waarde van de TVB-sessie zit hem niet alleen in het opstellen van de TVB-matrix op zich, maar vooral ook in het proces van het op elkaar afstemmen van beelden over hoe de organisatie in elkaar steekt of zou moeten steken.

Comment Section

0 reacties op “Wat is een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden sessie (TVB-sessie)?

Plaats een reactie


*