Page content

Wat is Functional Resonance Analysis Method (FRAM)?

De afkorting FRAM staat voor ‘Functional Resonance Analysis Method’. Het is een methodiek om de wijze waarop het werk (een proces) zoals dat in de alledaagse praktijk wordt uitgevoerd, te analyseren.
Aan de hand van interviews wordt in kaart gebracht hoe een voor analyse gekozen proces in de praktijk verloopt. Per activiteit wordt specifiek gevraagd naar:
1. de wijze waarop de activiteit start, waar de betreffende functionaris een uitvoerende taak in heeft (input);
2. wat het resultaat van deze activiteit is (output);
3. welke eventuele controles worden uitgevoerd, of voorschriften moeten worden gevolgd (controle);
4. in hoeverre de factor tijd een rol speelt, wat er onder tijdsdruk gebeurt (tijd);
5. of er randvoorwaarden vervuld moeten worden die het mogelijk maken de activiteit uit te voeren (voorwaarden);
6. of er hulpmiddelen gebruikt moeten worden om de activiteit uit te kunnen voeren (bronnen).

Op basis van de interviews met alle betrokkenen van het proces, wordt een FRAM model (Work As Done) gemaakt. Op basis van de bespreking van dit model, waarbij opvallende zaken en eventuele risico’s worden besproken, kunnen procesverbeteringen worden doorgevoerd; afspraken worden gemaakt over de wijze van uitvoeren van specifieke taken; of kan de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden herzien.
FRAM kan op meerdere manieren worden ingezet. Zo kan een Work As Done proces bijvoorbeeld worden vergeleken met de wijze waarop dat zelfde werk ‘in theorie’ is beschreven of voorgeschreven (Work As Imagined). Daarnaast kan FRAM worden gebruikt om een bestaand, maar niet goed lopend proces te analyseren. Een derde toepassing betreft de inzet van FRAM bij de invoering van een nieuw proces. Dan wordt het te implementeren proces met alle toekomstig betrokken functionarissen gemodelleerd en wordt gezamenlijk bepaald hoe de Work To Be Done het best kan worden uitgevoerd. In die situatie kan het FRAM model er werkende weg steeds weer bijgepakt en bijgesteld worden als zich problemen of onduidelijkheden voordoen.

Comment Section

0 reacties op “Wat is Functional Resonance Analysis Method (FRAM)?

Plaats een reactie


*