Page content

Wat is een FRAM model?

Onderdeel van de Functional Resonance Analysis Method is de modellering van de interviewresultaten in een visuele weergave, een procestekening. We noemen dat het FRAM model of de FRAM tekening. Hiervoor is een automatiseringstool beschikbaar die helpt per activiteit te tonen:

  1. Welke output van een voorliggende activiteit de input is voor een opvolgende activiteit,
  2. Naar welke opvolgende activiteit de output van een activiteit gaat,
  3. Welke eventuele controles worden uitgevoerd op-, of welke voorschriften beschikbaar zijn voor de uitvoering van de activiteit
  4. Of en zo ja in hoeverre de factor tijd een rol speelt,
  5. Of en zo ja welke randvoorwaarden de betreffende activiteit mogelijk maakten
  6. Of en zo ja welke hulpmiddelen gebruikt zijn om de activiteit uit te voeren

Deze zes aspecten van elke activiteit worden met behulp van hexagons ( zeshoeken) weergegeven. Deze hexagons worden met lijnen aan elkaar verbonden. De meest logische lijn is die van de output van de startactiviteit naar de input van de daaropvolgende activiteit.

Met de aldus verkregen procestekening kunnen alle bij een proces betrokken functionarissen zien hoe de verschillende activiteiten in volgorde staan en zich tot elkaar verhouden en elkaar eventueel beïnvloeden, zoals ze in de praktijk van alledag worden uitgevoerd. Daarmee wordt het mogelijk een FRAM analyse te maken.

 

Comment Section

0 reacties op “Wat is een FRAM model?

Plaats een reactie


*