Page content

Wat is Appreciative Inquiry (AI)?

‘Appreciative Inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen.’ David Cooperrider, grondlegger Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is een manier van kijken naar organisaties die in Canada is ontstaan. In de jaren tachtig voerden David Cooperrider en Suresh Srivastva een organisatieonderzoek uit naar organisatiecultuur en strategie in een ziekenhuis in Cleveland. Na afronding van de dataverzameling bleek er bij de medische staf weinig belangstelling voor een traditionele feedbacksessie over de bevindingen, waarbij de nadruk zou liggen op wat er allemaal nog niet goed genoeg is. De onderzoekers zochten naar een andere manier om de resultaten terug te koppelen, en besloten de focus op de positieve aspecten van de multidisciplinaire samenwerking binnen het ziekenhuis te leggen, en vooral sterke punten in de organisatiecultuur en strategie te benoemen. Dit bleek onverwachts zeer stimulerend te werken en leidde tot een grote interesse om deel te nemen aan een vervolg op dit ‘waarderend onderzoek’ naar werk! Het Canadese ziekenhuis werd hiermee de eerste grote organisatie waar onderzoek plaatsvond naar factoren die ‘life giving’ (energiegevend en positief) zijn voor het organisatiesysteem – in tegenstelling tot de meer traditionele focus op alles wat niet goed gaat en beter zou kunnen. Deze manier van onderzoeken kreeg de naam ‘Appreciative Inquiry (AI)’ of ‘Waarderend Onderzoeken’. David Cooperrider en Suresh Srivastva hebben de AI onderzoeksaanpak in 1986 uitgewerkt tot een veranderaanpak in vijf stappen. Het centrale vertrekpunt van de filosofie van AI is de stelling dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, wat ze graag willen voor de toekomst, en in het licht daarvan manieren verkennen om successen uit te bouwen, sterktes te benutten en zo die gewenste toekomst te realiseren.

RONT heeft AI in Nederland geïntroduceerd. De filosofie zit dan ook verweven in alles wat we doen: we ‘doen wat werkt’ en richten ons in onze aanpak op de verbinding van mens en proces/organisatie. We kiezen er nadrukkelijk voor om organisaties te ontwikkelen vanuit hun kracht. We waarderen daarbij het goede en versterken het professionele vermogen. RONT biedt specifiek op het gebied van AI trainingen en workshops aan.

 

Comment Section

0 reacties op “Wat is Appreciative Inquiry (AI)?

Plaats een reactie


*