Page content

Wat is een FRAM-analyse?

Het in een FRAM model of-tekening vastgelegde proces, zoals dat in de praktijk van alledag wordt uitgevoerd (Work As Done), wordt door alle bij het proces betrokken functionarissen samen bekeken en beoordeeld. We noemen dit de FRAM analyse. Tijdens de analysebijeenkomst stellen de aanwezigen vast wat goed gaat, maar wordt ook gekeken wat eventueel anders of beter zou kunnen. Als meerdere functionarissen dezelfde activiteit uitvoeren kan de best practice uitvoering worden bepaald en kan worden afgesproken dat aldus gewerkt gaat worden.

Door de gemeenschappelijke analyse en besluitvorming over de beste werkwijze wordt het eigenaarschap voor het proces als geheel door alle betrokkenen bevorderd.

In het kader van de FRAM analyse kan de weergave van de praktijk van alledag (Work As Done) bij voorbeeld ook naast een weergave van het proces ‘in theorie’ (Work As Inagined) worden gehouden om op basis van een verschillenanalyse tot keuzes te komen voor de beste werkwijze.

Comment Section

0 reacties op “Wat is een FRAM-analyse?

Plaats een reactie


*