arrow_drop_up arrow_drop_down

FRAM-analyse

Een waarderende procesanalyse op maat

Wat houdt een FRAM-analyse in?

De FRAM-analyse is de tweede stap van FRAMWORKS, en wordt door ons ook wel waarderende procesanalyse genoemd. Aan de hand van het FRAM-model identificeren we zowel 'good practices' als belangrijke aandachtspunten in het proces zoals dat in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. We richten ons hierbij op de volgende invalshoeken: 

  • Rol(on)duidelijkheid
  • Samenwerking
  • Efficiëntie
  • Kwaliteit & Veiligheid
In één of twee bijeenkomsten met bij het proces betrokken professionals presenteren we u het FRAM-model en onze waarderende procesanalyse. Daarnaast besteden we aandacht aan eventuele afwijkingen ten opzichte van het gewenste proces - zoals bijvoorbeeld voorgeschreven in procedures of richtlijnen. Wanneer helder is waar zich in het proces de belangrijkste aandachtspunten bevinden, verkennen we de gezamenlijk de mogelijkheden om het proces veerkrachtiger te maken. Concreet houdt dit in dat we in dialoog zoeken naar manieren om datgene wat al goed gaat te versterken en betekenisvolle afspraken te maken over gerichte verbeterinitiatieven, passend bij en gedragen door de werkvloer. Samen op weg naar een veerkrachtig proces!

Welke doelen streven we na?

Rolduidelijkheid

Helderheid in taakverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zorgt voor heldere processen.
Samenwerking

Samenwerking en afstemming tussen betrokken professionals zó vormgeven dat een ieder hier zijn voordeel mee kan doen.Efficiëntie

Stroomlijnen van het proces en het elimineren van verspillingen met  behulp van onder meer Lean-tools.
Kwaliteit & Veiligheid

Kwalitatief goede en veilige zorg vraagt om een veerkrachtig kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Onder meer effectief risicomanagement en praktisch haalbare procedures staan hierbij centraal.

Benieuwd hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen? Lees meer over onze procesinterventies!

"Door de FRAM-analyse hebben we een andere kijk op onze operatiepraktijk gekregen; al jaren een struikelblok. Het FRAM-model biedt ons een nieuw perspectief, op deze manier hebben we er simpelweg nooit eerder naar gekeken. Door dichter aan te sluiten bij wat er gebeurt op de werkvloer, in plaats van vooral te kijken naar wat de richtlijnen voorschrijven, hebben we verschillende verbeteracties succesvol uit kunnen voeren."

Hoofd afdeling Cardiologie