arrow_drop_up arrow_drop_down

FRAMWORKS

Veerkrachtig organiseren met FRAM

Waarom FRAMWORKS?

Van organisaties wordt vandaag de dag verwacht dat ze flexibel en weerbaar zijn. Flexibel om zich aan de dynamiek van alledag aan te passen, weerbaar om de stormen van de veranderende tijd het hoofd te bieden. Met andere woorden, ze moeten veerkrachtig kunnen organiseren! Een veerkrachtige organisatie moet soepel kunnen inspelen op vele verschillende situaties en tegelijkertijd zorgen voor borging van kwaliteit en beheersing van de belangrijkste risico’s. Een veerkrachtige organisatie doet een appèl op de professionaliteit van medewerkers. Zij moeten immers in elk proces en elke situatie kunnen reageren op voorliggende vragen en omstandigheden. Veerkrachtige organisaties volstaan dan ook niet langer met het dichttimmeren van processen, maar bieden professionals de ruimte voor voortdurende dialoog over samenwerking. 

Dát is modern procesmanagement. 


Vanuit RONT werken wij met FRAMWORKS aan veerkrachtige processen en organisaties; wij doen wat werkt!

FRAMWORKS is een product van RONT

RONT Management Consultants, voorheen TNO Management Consultants, heeft een breed scala aan producten en expertise in processen. Je kunt ons ook kennen van de A3 methodiek, Doelgericht Leiderschap, Rijker Verantwoorden, Waarderend auditen, maar ook ISO- en HKZ-certificeringen en ZRM-trainingen.

Wat maakt FRAMWORKS bijzonder?

Waarderend karakter: focus op de dagelijkse praktijk

In plaats van een focus op fouten en afwijkingen van voorgeschreven procedures, neemt FRAMWORKS de praktijk van alledag als uitgangspunt. Aan de hand van inzicht in deze dagelijkse praktijk, wordt duidelijk wat al  goed gaat in het proces en waar zich concrete aanknopingspunten voor verbetering bevinden.

Samen komen tot betekenisvolle afspraken

Afspraken over procesverbetering worden gemaakt in dialoog met betrokken professionals - en niet  opgelegd vanuit een bestuurskamer of procedure. Dit leidt tot passende verbeterinitiatieven die aansluiten bij en gedragen worden door de werkvloer, wat de kans op succesvol veranderen aanzienlijk vergroot.

Inzicht in complexe, multidisciplinaire processen

FRAMWORKS ontrafelt niet alleen de belangrijkste stappen waaruit een complex proces bestaat, maar besteedt  aandacht aan de rol die alle betrokken professionals in het proces spelen, hun onderlinge interacties en de invloed hiervan op procesuitkomsten.


Wat omvat FRAMWORKS?

Procesvisualisatie, -analyse en -verbetering

FRAM-model

FRAM staat voor 'Functional Resonance Analyses Method (FRAM)' en vormt de start van onze FRAMWORKS aanpak. We visualiseren elk proces zoals dat in de dagelijkse praktijk op de werkvloer wordt uitgevoerd, en leggen hiermee een basis voor gerichte procesverbetering.

FRAM-analyse

Op basis van de visualisatie, identificeren we zowel 'good practices' als belangrijke aandachtspunten in het proces. In deze waarderende procesanalyse kijken we samen met u naar Rol(on)duidelijkheid, Samenwerking, Efficiëntie, en Kwaliteit & Veiligheid.

Passende interventies

Wanneer helder is wat de belangrijkste aandachtspunten zijn, kunnen passende interventies ingezet worden om het proces veerkrachtiger te maken. Interventies op maat, die aansluiten bij zowel de praktijk op de werkvloer als de keuzes van de organisatie.

RONT & FRAMWORKS

FRAMWORKS, onze aanpak voor veerkrachtig organiseren, is een product van RONT Management Consultants. Wij hebben 35 jaar ervaring met kwaliteits- en procesmanagement. We liepen voorop in de golf van ISO 9000, INK-managementmodel, HKZ en risicomanagement. Ook introduceerden we waarderend onderzoeken (appreciative inquiry) in Nederland. Onze aanpak richt zich op de verbinding van mens en proces. We kiezen er nadrukkelijk voor om organisaties te ontwikkelen vanuit hun kracht. We waarderen daarbij het goede en versterken het professionele vermogen. 

Veerkrachtig organiseren is het uiteindelijke doel van veel organisaties. De stad Rotterdam investeert hier bijvoorbeeld in door deelname aan het netwerk 'Resilient Cities'. Het Erasmus MC kiest voor FRAMWORKS voor het inrichten van processen die écht bijdragen aan patiëntveiligheid.

Hoe scoort uw organisatie op veerkracht?

Om veerkrachtig te kunnen organiseren moet een organisatie beschikken over vier eigenschappen: monitoren, reageren, leren en anticiperen. 

Hoe gaat dat in uw organisatie? Doe de quickscan! 

Test je eigen organisatie op veerkracht!

Vul hieronder je naam en e-mail in en je ontvangt de quickscan binnen enkele minuten in je mail. Invullen maar!

Meer weten over wat FRAMWORKS voor u kan betekenen? Neem contact op met RONT!

Drs. G.A.A. (Margreet) Groen

Of neem rechtstreeks contact met mij op


groen@rontmc.nl 

+31 6 515 918 68

LinkedIn